Trà Sữa Zin 9 - 0908716983

Trà Sữa Zin 9 - 0908716983

Trà Sữa Zin 9 - 0908716983

Trà Sữa Zin 9 - 0908716983
Trà Sữa Zin 9 - 0908716983
TRÀ SỮA ZIN 9
Hotline: 0908 716 983 Email: trasuazin9@gmail.com
Khuyến mãi
29 Thứ bảy,2019
Mọi người ơi Trà Sữa Zin ̣̣9 khuyến mãi cực hót..từ ngày 30/06 đến hết ngày 3/7. Mua 5ly được tặng 1ly. Mua 10 được tặng 3ly. Mua 20ly được tặng 5ly. Ap dụng cho tất cả các loại trà sữa và trà đào.
10 Thứ hai,2019
Cơ sở CHI NHÁNH 1 Cơ sở CHI NHÁNH 2
CHI NHÁNH 1
37/2 Nguyễn ảnh thủ, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
Tel: 0908 716 983 - 0961 761 078
Emai: trasuazin9@gmail.com
Website: Trasuazin9.com
CHI NHÁNH 2
160 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tam Thới Thôn, Hocmon
Tel: 0908 716 983 - 0961 761 078
Emai: trasuazin9@gmail.com
Website: Trasuazin9.com