Trà Sữa Zin 9 - 0908716983

Trà Sữa Zin 9 - 0908716983

Trà Sữa Zin 9 - 0908716983

Trà Sữa Zin 9 - 0908716983
Trà Sữa Zin 9 - 0908716983
TRÀ SỮA ZIN 9
Hotline: 0908 716 983 Email: trasuazin9@gmail.com
Cơ sở CHI NHÁNH 1 Cơ sở CHI NHÁNH 2
CHI NHÁNH 1
37/2 Nguyễn ảnh thủ, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
Tel: 0908 716 983 - 0961 761 078
Emai: trasuazin9@gmail.com
Website: Trasuazin9.com
CHI NHÁNH 2
160 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tam Thới Thôn, Hocmon
Tel: 0908 716 983 - 0961 761 078
Emai: trasuazin9@gmail.com
Website: Trasuazin9.com